Sách hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2019-2020 NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM

65,000

Địa chỉ mua sách:

Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (Bibeco)

Địa chỉ : Số 88, Trần Bình Trọng, Phường Phú Thọ, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

ĐT: (0274)-3858329 hoặc 3686979.

Nhà sách Giáo Dục

Địa chỉ: 291, 293 Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

ĐT: (0274) 3686879