Bộ DC đo đạc khoảng cách, chiều cao ( giác kế )

1,835,000