Bản đồ hành chính Việt Nam viền nhôm, khổ (82×112) cm

290,000 270,000