Bản đồ các nước trên thế giới viền nhôm, khổ (82×112) cm

290,000 270,000