300448_p82065mbiatruoc
300448_p82065mbiatruoc

The Truth Machine: Blockchain And The Future Of Money

189,000 151,000

Tác giả: Michael J. Casey, Paul Vigna
Người dịch: Trinh Lan
Nhà xuất bản: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
Nhà phát hành: 1980Books