Bảng từ xanh (1,2×1,8)m, mặt từ tole Hàn Quốc dày 0,4mm , khung bằng nhôm hộp

Liên hệ

Category: