CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ GIÁO DỤC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 88 Trần Bình Trọng, P. Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

ĐT: (0274) 3858330   Fax: (0274)3814059     Website : Bibeco.vn

 

THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông

 

Kính gửi Quý Cổ đông,

 

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương.
 • Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 • Căn cứ Danh sách cổ đông được chốt ngày 20/04/2018

 

Công Ty Cổ Phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

 • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương
 • Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 • Mệnh giá : 10.000đồng /cổ phiếu (Mười ngàn đồng).
 • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.000 đồng /cổ phiếu
 • Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 20/04/2018.
 • Thời gian chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 02 tháng 5 năm 2018.
 • Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả theo 2 hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Người sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nhận cổ tức làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Kế toán – Hành chính Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).

– Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty: Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký nhận cổ tức” (theo mẫu đính kèm) và gửi bản chính về Công ty.

– Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản Công ty sẽ chi trả vào tài khoản đã đăng ký của cổ đông.

Trụ sở: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục Bình Dương.

Số 88 Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0274 3858330; 0274 3858331.

Lưu ý:

 1. Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN đối với cổ tức được nhận của mỗi cổ phần là 5% (theo quy định của pháp luật Việt Nam).
 2. Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo các giấy tờ cần thiết như sau: Giấy chứng minh nhân dân; giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tiền mặt thay).

Công ty Cổ phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương xin thông báo tới Quý cổ đông được biết./.

CT CP SÁCH – TBGD BÌNH DƯƠNG

     CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Đoàn Trọng Nghĩa